Copyright 2019 - Fundacja Fundamenta

O nas

      Fundacja FUNDAMENTA została powołana do życia aktem założycielskim z dnia 28 listopada 2016 roku

i wpisana do KRS 29 grudnia 2016 roku, pod numerem: KRS 0000655928.

 

 

Siedziba fundacji mieści się przy ul. Laury 1, w Lublinie.

Fundatorami-założycielami są: Grzegorz Górniak, Waldemar Wapiński, Anna Szponder – Gutek i Artur Szumański. 

 

Jednym z celów statutowych fundacji jest popularyzacja nauki i wiedzy oraz działalność wspierająca rozwój społeczny i indywidualny osób poprzez edukację. Cel ten chce realizować poprzez organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, warsztatów, a także szkoleń.

 

Fundacja postawiła sobie również za cel prowadzenie działalności na rzecz poprawy warunków życiowych osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych, w związku z czym w chwili obecnej przygotowywane są wnioski o dofinansowanie projektów, w ramach których może zostać utworzony dzienny ośrodek dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

f t g m