Edukacja

Działania Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach seniorów – raport RPO  17 wrz, 2019

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Raport%20o%20seniorach%20-%20dzia%C5%82ania%20RPO_0.pdf