Z życia Fundacji

Fundacja Fundamenta serdecznie zaprasza do udziału

w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

pt. "Z dziejów bankowości - bankowość centralna w Polsce i na świecie".

 

      Trzecia z cyklu ogólnopolskich konferencji naukowych nt. "Z dziejów bankowości" nawiązuje do okrągłych rocznic powstania banków centralnych w Polsce i na świecie, w tym 350 rocznicy powstania pierwszego banku centralnego na świecie (Sveriges Riksbank), 190 rocznicy utworzenia Banku Polskiego (protoplasty Narodowego Banku Polskiego) oraz 20 rocznicy powstania Europejskiego Banku Centralnego. 
Celem konferencji jest przybliżenie zagadnień dotyczących szeroko rozumianego prawa bankowego, finansowego i skarbowego oraz implikacji ekonomiczno – gospodarczych związanych z hasłem głównym konferencji, w tym m.in.:

- genezy, ewolucji, struktury i funkcjonowania banków centralnych w Polsce i na świecie (m.in. Bank of England, Banco de Espana, Bank of the United States, System Rezerwy Federalnej (FED), Banque de France, Reichsbank, Bank Japonii, Banca d'Italia, Europejski Bank Centralny, Narodowy Bank Polski i inne);
- inflacji, stabilności systemu finansowego oraz funkcji i zadań danego banku centralnego;
- pieniądza (historii, wartości i roli, obrotu gotówkowego i bezgotówkowego, numizmatyki);
- instytucji i usług finansowych (produktów i usług bankowych, systemu bankowego i jego bezpieczeństwa, praw i obowiązków konsumentów oraz ich ochrony).

Konferencja odbędzie się dnia 25 maja 2019 roku.

Miejscem obrad będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, sala CTW 113-114. Termin rejestracji upływa dnia 20 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji na stronie:

                                             http://www.kul.pl/cykl-ogolnopolskich-konferencji-naukowych-pt-z-dziejow-bankowosci,art_74111.html