Copyright 2018 - Fundacja Fundamenta

Z życia Fundacji

Katedra Historii Ustroju i Prawa
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
we współpracy z Fundacją Fundamenta

zorganizowały w dniu 09 maja 2018 r.

II Ogólnopolską Konferencję Naukową 
nt. „Z dziejów bankowości – historia monetarna Polski od X wieku do współczesności”.

 

>>>>>>   SZCZEGÓŁY   <<<<<<

 

KOMITET NAUKOWY:

Dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL – Kierownik Katedry Historii Ustroju i Prawa KUL

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL – Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

Dr hab. Waldemar Bednaruk prof. KUL – Katedra Historii  Ustroju i Prawa KUL

Dr Judyta Dworas – Kulik – Prezes Zarządu Fundacji "Fundamenta"

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dr Judyta Dworas – Kulik (Przewodnicząca Komitetu)

Dr Agnieszka Romanko 

Dr Anna Słowikowska

mgr inż. Agnieszka Szokało (Sekretarz)

f t g m