Copyright 2018 - Fundacja Fundamenta

Publikacje

 
 
    Publikacja artykułu z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  „Z dziejów bankowości -historia monetarna Polski od X wieku do współczesności” jest możliwa (po wypełnieniu poniższych załączników) za dodatkową opłatą w wysokości 150 zł. 
 
Dokumenty do pobrania:
 
Termin zgłoszeń tekstów upływa dnia 15 kwietnia 2018 r.
 
Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość nanoszenia drobnych korekt w tekście bez zgody autora
Nie zachowanie wymogów redakcyjnych będzie wiązało się z odrzuceniem tekstu
w przypadku odmowy naniesienia stosownych zmian przez autora.
f t g m