Copyright 2020 - Fundacja Fundamenta

Konferencja - 24 kwiecień 2017 (szczegóły)

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

„Z dziejów bankowości - w setną rocznicę powstania Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej”

( LUBLIN, 24 KWIECIEŃ 2017 R.)

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katedra Historii Ustroju i Prawa

oraz  Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

we współpracy z Fundacją Fundamenta,

 

 

w związku z przypadającą w bieżącym roku setną rocznicą powstania Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom związanym z działalnością Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, jej wpływu na sytuację gospodarczą w kraju oraz na reformę walutową i powstanie Banku Polskiego. Chcemy zaprosić Państwa również do wystąpień i dyskusji na temat historii skarbowości, bankowości i prawa finansowego.

      Wyrażamy nadzieję, że szeroko zakrojona problematyka, która jest nie tylko ważna, ale i nadal niezwykle aktualna skłoni Państwa do przyjęcia zaproszenia i wzięcia udziału w konferencji.

      Program konferencji zakłada sesję plenarną oraz obrady w równoległych sekcjach tematycznych w zakresie podstawowych dyscyplin historyczno prawnych i prawno finansowych.

      Oficjalne otwarcie obrad zostało zaplanowane na godz. 9.00 w poniedziałek 24 kwietnia 2017 r. Miejscem wszystkich obrad jest budynek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Szczegółowy program konferencji Uczestnicy otrzymają drogą mailową w drugiej połowie marca.

      Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. W ramach opłaty organizatorzy zapewniają Uczestnikom: udział w obradach, materiały konferencyjne, serwis kawowy w trakcie obrad, uroczysty obiad oraz publikację artykułu (po otrzymaniu pozytywnych recenzji zgodnie z procedurą recenzyjną obowiązującą w danych czasopismach). 

      Artykuły, po przejściu procedury recenzyjnej, zostaną wydane, albo w „Rocznikach Nauk Prawnych” – ISSN 1507-7896 (10 pkt MNiSW), albo w „Biuletynie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” – ISSN 1896–8406 (10 pkt MNiSW).

      

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL – Kierownik Katedry Historii Prawa Sądowego KUL

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL – Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

Dr hab. Waldemar Bednaruk prof. KUL – Katedra Historii Prawa Sądowego KUL

Dr Agnieszka Romanko - Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

Dr Judyta Dworas – Kulik – Prezes Fundacji Fundamenta

mgr inż. Agnieszka Szokało - Fundacja Fundamenta

f t g m